برچسب زده شده : تغذیه ورزش استقامتی

تغذيه ورزشکاران ۴

تغذیه ورزشکاران استقامتی بخش اول

ورزش های استقامتی ، ورزش هایی است که در مدت زمان طولانی نیاز به انرژی یکنواختی دارند تا ورزشکار بتواند به نحو مطلوب به ورزش خود ادامه دهد ،بنابراین  تغذیه ورزشکاران استقامتی حائز اهمیت...