برچسب زده شده : تقویت ذهن

تقویت ذهن ۰

تقویت ذهن با ورزش

پورفسور جان جی راتی استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد و نویسنده کتاب راهنمای استفاده از مغز معتقد است که ورزش برای ذهن و روح است نه برای جسم زیرا که تاثیر مستقیم بر حوصله، توانایی،...