برچسب زده شده : تمرکز در بدنسازی

چرا تمرکز فکری در تمرینات بدنسازی می تواند باعث عملکرد بهتر شود؟ ۵

چرا تمرکز فکری در تمرینات بدنسازی می تواند باعث عملکرد بهتر شود؟

هم مربی‌ها به ما می‌گویند و هم معزمان که اگر تمرکز کنیم، می‌توانیم تمرینات بسیار بهتری داشته باشیم. اگر پشت هر حرکت قدرتی یا سریعی، قدرت ذهنی کافی باشد، از نظر تکنیکی هم پیشرفت...