برچسب زده شده : توابنخشی

۰

توانبخشی آسیب عضلات سرینی

ماهیچه‌های سرینی در منطقه لگنی قرار دارند. آسیب عضلات سرینی گاهی اوقات به دنبال دویدن یا پرش‌های متوالی  پیش می آید و موجب  کشیدگی یا گرفتگی می شوند.به عنوان مثال، یکی از گروه‌های در...