برچسب زده شده : تونل کارپال

درمان درد مچ ۳۶

ورزش برای درمان درد مچ دست

مختصری در مورد آناتومی مچ دست ساختار اسکلتی: مفصل مچ دست  از ترکیب دو استخوان زند زبرین و زیرین و هشت استخوان مچ دست می باشد که با استخوان های کف دست مفصل می شود.مچ...