برچسب زده شده : تیپ بدنی مزومورف

چه نوع تیپ بدنی دارید؟ اکتومرف، مزومرف یا اندومرف؟ ۵۰

چه نوع تیپ بدنی دارید؟ اکتومرف، مزومرف یا اندومرف؟

اکثر ورزشکاران در ابتدا وقتی وارد دنیای بدنسازی می شوند، تحت تأثیر تفاوت های برنامه های تمرینی مختلف، مکمل ها، رژیم های غذایی، مطالب و مقالات گوناگون قرار می گیرند. در چنین شرایطی سردرگمی...