برچسب زده شده : جمجمه

۱

آناتومی جمجمه و صورت

استخوان های صورت به غیر از ۸ قطعه استخوان سر، ۱۴ قطعه استخوان نیز در صورت وجود دارد.استخوان ها را ۶ قطعه استخوان فرد تکشل داده می دهند.تنها استخوان متحرک صورت فک پایین است.این...