برچسب زده شده : حجم ریه

چگونه ظرفیت ریه‌ها را افزایش دهید؟ ۲

چگونه ظرفیت ریه‌ها را افزایش دهید؟

بسیاری از فعالیت‌ها در زندگی پرمشغله ما نیازمند حجم زیادی از هوا می‌باشد. افزایش اندازه ریه‌ها، یک انتخاب است، اما همچنین می‌توانید میزان اکسیژنی را که به ریه‌های‌تان می‌فرستید افزایش دهید و می‌توانید کارآمدی...