برچسب زده شده : حرکت کششی

انواع حرکات کششی ۹

انواع حرکات کششی

ورزشکاران از تمرینات کششی پیش و پس از تمرینات بدنی استفاده می نمایند. قبل از تمرین حرکات کششی با هدف گرم کردن و آماده نمودن دستگاه عصبی ـ عضلانی برای حرکت اجرا می شود...

حرکات کششی PNF را چگونه انجام دهیم؟ ۱۴

حرکات کششی PNF را چگونه انجام دهیم؟

حرکات کششی PNF(کشش تسهیل عصبی ـ عضلانی گیرنده های عمقی) روشی است که به سرعت دامنه حرکت را توسعه می دهد. این روش در اصل برای توانبخشی طراحی شده است، اما امروزه ورزشکاران نیز...