برچسب زده شده : خواب با شکم پر

برای داشتن خوابی راحت این 13 ماده غذایی را نباید قبل از خواب بخورید ۰

برای داشتن خوابی راحت این ۱۳ ماده غذایی را نباید قبل از خواب بخورید

برخی از مواد غذایی هستند که مصرف آنها قبل از خواب فکر خوبی نیستند، نه فقط بخاطر میزان کالری موجود در آنها. مطالعات نظریه‌ا‌ی که خوردن غذا در اواخر شب تاثیراتی منفی کمتری بر...