برچسب‌ها: خون
آناتومی انسان
۱۳ دی ۱۳۹۱
گلبول های قرمز خون

خون مایعی لزج است که بخشی از آن را مایعی به نام پلاسما و بخش دیگر را عناصر جامد معلق در پلاسما تشکیل می‌دهد. بخش جامد خون شامل اریتروسیت...

فیزیولوژی خون
فیزیولوژی انسان
۰۱ تیر ۱۳۹۱
فیزیولوژی خون

خون محتوی سلول ها و مایعی است  که  در  یک  سـیستم گردشـی بسته ، اساساً توسط انقباضات متناوب قلب در یک جهــــت بــطور منظم حرکت داده مــی شوند. یک...