برچسب‌ها: دانش آموز
مسابقات ورزشى
پیرامون ورزش در مدارس
۱۹ فروردین ۱۳۹۱
مسابقات ورزشى مدارس

اگر چه گنجاندن مسابقات ورزشى در برنامه‌هاى مدارس سابقه نسبتاً طولانى دارد ولى باید اذعان کرد که آنچه تاکنون در این زمینه اقدام شده، بیشتر مسابقات ورزشى پسران را...