برچسب‌ها: درد مچ
درمان درد مچ
ورزش درمانی
۱۶ فروردین ۱۳۹۱
ورزش برای درمان درد مچ دست

مختصری در مورد آناتومی مچ دست ساختار اسکلتی: مفصل مچ دست  از ترکیب دو استخوان زند زبرین و زیرین و هشت استخوان مچ دست می باشد که با استخوان های...