برچسب زده شده : درد کف پا

۰

درمان درد کف پا بخش دوم

در بخش اول همراه با تصاویر آموزشی ۵ ورزش و تمرین را برای شما توضیح دادم در ادامه به بخش دوم این تمرینات می پردازیم.چنانچه شما بخش اول تمرینات را مشاهده نکرده اید لازم...

درمان درد کف پا ۲

درمان درد کف پا بخش اول

در برخی موارد کف پای صاف علت درد کف پا است. در ورزشکاران حرفه ای نیز ممکن است قوس بیش از حد کف پا موجب احساس درد تیر کشنده و ناگهانی در کف پا...