برچسب زده شده : درست نشستن پشت کامپیوتر

چرا تأثیر منفی زیاد نشستن حتی با فعالیت ورزشی قابل رفع نیست؟ ۰

چرا تأثیر منفی زیاد نشستن حتی با فعالیت ورزشی قابل رفع نیست؟

مقاله‌ی اخیراً در مجله موسسه ملی سرطان منتشر شده که بطور جامع به موضوع آسیب‌های ناشی از زیاد نشستن و بی‌تحرکی پرداخته است، آنچه که سال‌هاست در حال شنیدن آن هستیم را تایید می‌کند،...