برچسب‌ها: درمان آتروفی
آتروفی
فیزیولوژی ورزشی
۱۲ شهریور ۱۳۹۱
آتروفی چیست؟

سلول ها در پاسخ به تغییرات محیط اطرافشان می توانند خود را تغییر دهند. آتروفی یکی از این پاسخ ها است. در یک تعریف می توان گفت: کوچک شدن...