برچسب زده شده : درمان لاغری

کم وزنی و لاغری ۸

کم وزنی و لاغری

کم وزنی یا لاغری عبارت است از وزن برای قد به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از وزن مطلوب یا نمایه توده بدن کمتر از ۱۹/۵ کیولوگرم بر متر مربع.در این مطلب می...