برچسب‌ها: درمان پارگی تاندون آشیل
توانبخشی ورزشی
۱۱ شهریور ۱۳۹۲
توانبخشی و درمان پارگی آشیل

در مطلبی تحت عنوان پارگی تاندون آشیل، در خصوص این عارضه توضیح داده شد.در این مطلب جهت بازتوانی و درمان پارگی آشیل تمرینات زیر ارائه می شود. هنگام انجام تمرینات...