برچسب زده شده : درمان پوکی استخوان

۰

پوکی استخوان چیست و چگونه ایجاد می شود؟

پوکی استخوان یا استئوپروز، عبارت از حالتی است که در اثر تخریب بافت استخوانی، توده‏ای استخوان کاهش یافته سرانجام به شکستگی استخوان منجر می‏ شود (تعداد و اندازه ‏ی تیغه‏ های استخوانی بافت استخوانی...