برچسب‌ها: دست
آناتومی انسان
۲۹ شهریور ۱۳۹۱
آناتومی استخوان های ساعد

استخوان های ساعد در حالت آناتومیکی دو استخوان موجود در ساعد موازی هستند.در این حالت استخوانی که در خارج قرار می گیرد زند زبرین است و استخوانی که در...