برچسب‌ها: دیسک
آسیب دیسک ناحیه پشت
آسیب شناسی ورزشی
۱۷ فروردین ۱۳۹۱
آسیب دیسک ناحیه پشت

آسیب دیسک ناحیه پشت اولین بار در سال ۱۸۳۸ تشریح شد. بخاطر اثر حمایتی قفسه سینه آسیب دیدگی دیسک ناحیه پشت غیر معمول است. شباهت علائم آسیب دیدگی دیسک...