برچسب زده شده : رشد و تکامل حرکتی

۰

تاریخچه رشد و تکامل حرکتی

اولین تلاش های جدی در مطالعه  رشد و تکامل حرکتی در کودکان توسط بای لی, آماترودا, گزل و مک گرا انجام گرفت.دانشمندان مذکور علاقه مند بودند تا ارتباط بین رشد حرکتی با سایر موارد...