برچسب زده شده : روزه

تاثیر روزه بر کاهش و افزایش وزن ۴

تاثیر روزه بر کاهش و افزایش وزن

یکی از مهم ترین فواید روزه داری بهبود وضعیت بدن و تناسب اندام است که با سوخت بافت چربی و کاهش انرژی دریافتی میسر می شود بنابراین در صورتی که فرد روزه دار توصیه...