برچسب‌ها: ساق پا
آناتومی انسان
۲۱ خرداد ۱۳۹۲
آناتومی عضلات ساق پا

عضلات ساق پا را می توان به عضلات خلفی ، عضلات قدامی و عضلات بخش جانبی ساق پا تقسیم نمود.این عضلات نیز همانند عضلات ساعد به دلیل قرار گیری...