برچسب زده شده : سندروم متابولیک مزمن

سندرم متابولیک ۲

سندروم متابولیک چیست ؟

سندروم X یا سندروم متابولیک که به سندروم مقاومت انسولین  IRS هم معروف است، عبارت است از مجموعه‌ای از ناهنجاری‌های متابولیک و همودینامیک که همراه با هم و مستقل از یکدیگر پیشگویی کننده‌ ی...