برچسب زده شده : سوخت و ساز

آشنایی با متابولیسم ۲

آشنایی با متابولیسم بدن

افرادی که دچار چاقی هستند و یا به راحتی در معرض افزایش وزن قرار می گیرند ، اغلب روند سوخت و ساز آرام بدنشان را در این امر دخیل می دانند. زیرا کالری ها...