برچسب زده شده : سوزش کف پا

چرا باید بعد از ورزش کشش را برای کف پا انجام دهیم؟ ۴

چرا باید بعد از ورزش کشش را برای کف پا انجام دهیم؟

پاهای‌شما اساس تمام بدن‌تان هستند. بنابراین وقتی احساس خوبی در پاهای‌تان نداشته باشید، همه قسمت‌های بدن‌تان رنج می‌برند: عضلات ساق پا، زانوها، لگن و حتی کمر و شانه‌ها هم می‌توانند تحت تأثیر باشند. تمام...