برچسب زده شده : شکستگی

۲۸

شکستگی استرسی چیست؟

شکستگی استرسی ترک یا خط مو برداشتن استخوان است که می تواند در استخوان به دلیل استفاده مکرر یا طولانی مدت رخ دهد. شایع ترین محل شکستگی استرس استخوان کف پا (متاتارس)، استخوان های...

۰

عوارض شکستگی ها

معمولاً‌ فرایند جوش خوردن استخوان بدنبال شکستگی طبق انتظار پیشرفت می کند ،‌ عملکرد اندام به تدریج باز می گردد و نقص دائمی احتمالی ، بسیار خفیف می باشد . ولی این نتیجه مطلوب...

۰

درمان شکستگی انگشتان پا

شایع ترین علت های شکسته شدن انگشتان پا گیر کردن پنجه پا در بین اشیاء ثابت و افتادن اجسام سنگین بر روی پا است. وضعیت خاص قرار گرفتن انگشتان در جلوی پا آن ها...