برچسب‌ها: عضلات سرینی
توانبخشی ورزشی
۰۸ فروردین ۱۳۹۱
توانبخشی آسیب عضلات سرینی

ماهیچه‌های سرینی در منطقه لگنی قرار دارند. آسیب عضلات سرینی گاهی اوقات به دنبال دویدن یا پرش‌های متوالی  پیش می آید و موجب  کشیدگی یا گرفتگی می شوند.به عنوان...