برچسب‌ها: غدد
آناتومی دستگاه غدد
آناتومی انسان
۲۰ اسفند ۱۳۹۲
آناتومی دستگاه غدد

ترکیب محیط درونی بدن، پیوسته تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی می تواند تغییر کند و موجب اختلالاتی در بدن گردد.برای ثابت نگه داشتن این ترکیب و برقراری وحدت...