برچسب زده شده : غذا بعد از ورزش

تغذیه بعد از ورزش ۱

تغذیه بعد از ورزش

همانطور که علم تغذیه در ورزش یکی از اصول مهم است، تغذیه بعد از ورزش نیز از همین اهمیت برخوردار است.بلافاصله پس از مسابقه و تمرین ها چون ورزشکار احساس خستگی شدید می کند...