برچسب زده شده : غذا قبل از مسابقه

بهترین تغذیه قبل از مسابقه ۱۹

بهترین تغذیه قبل از مسابقه

تغذیه قبل از مسابقه دو هدف عمده را دنبال می کند:  1-پیشگیری از گرسنگی حین و قبل از رقابت. ۲-حفظ سطح قند خون مناسب جهت عملکرد مناسب عضلات در خلال رقابت و فعالیت ورزشی.بسیاری...