برچسب زده شده : فولیکولین

چگونه می‌توان سلول‌ها را به چربی سوز تبدیل کرد نه ذخیره کننده چربی؟ ۷

چگونه می‌توان سلول‌ها را به چربی سوز تبدیل کرد نه ذخیره کننده چربی؟

محققان از مسیر ملکولی جدیدی برای تحریک بدن برای سوزاندن چربی پرده برداشته‌اند. کشفی که می‌تواند با چاقی، دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی مبارزه کند. این تخقیق می تواند سلول ها را به چربی...