برچسب زده شده : فیزیولوژی ورزش

فراخوانی تار عضلانی ۰

فراخوانی تار عضلانی

فراخوانی تار عضلانی : وقتی یک نورون حرکتی آلفا ، یک پتانسیل عمل را به تار عضلانی در یک واحد حرکتی می رساند ، تمام تارهای موجود در آن واحد حرکتی ، تولید نیرو...