برچسب زده شده : فیزیولوژی

۳

فیزیولوژی بافت عضلانی

بافت عضلانی برای بدن مفید است زیرا منقبض شده و به این ترتیب تولید حرکت می کند. انقباظ عضله مخطط که به استخوان ها چسبیده منجر به حرکت اسکلت شده و راه رفتن یا...

۷

فیزیولوژی انقباض عضله اسکلتی

مکانیسم انقباض عضله اسکلتی در حالت طبیعى، فیبرهاى عضله اسکلتى از طریق فیبرهاى عصبى میلین دار قطور (آلفا- موتونورون ها) تحریک مى شوند.این فیبرهاى عصبى در محلى موسوم به صفحه محرکه یا محل تماس...

۱۰

فیزیولوژی عضله قلب

 قلب از سه نوع عمده عضله قلبی تشکیل شده است : عضله دهلیزی، عضله بطنی و فیبرهای عضلا نی تخصص عمل یافته تحریکی – هدایتی.سیستم  هدایتی قلب در واقع ایمپالس های الکتریکی را تولید...

فیزیولوژی خون ۲

فیزیولوژی خون

خون محتوی سلول ها و مایعی است  که  در  یک  سـیستم گردشـی بسته ، اساساً توسط انقباضات متناوب قلب در یک جهــــت بــطور منظم حرکت داده مــی شوند. یک فرد بالغ نزدیک به ۵/۵...

فیزیولوژی ماراتن ۲

فیزیولوژی ماراتن

در کشورهای اروپایی و آمریکا، تعداد زیادی از مردم در این مسابقه شرکت می‌کنند. اما اکثر افراد پس از طی حداکثر ۲۰ مایل خسته می‌شوند و از ادامه مسابقه باز می‌مانند.برای بعضی از افراد...

۴۵

فیزیولوژی عضلات

عضلات جزو جالب ترین بافت های بدن می باشند . حدود ۵۰ درصد بدن یک فرد بالغ را عضلات تشکیل می دهند . بدن انسان دارای  بیش از ۶۰ میلیون تار عضلانی است ....