برچسب زده شده : قاعدگی

زنان ورزشکار و قاعدگی ۲

زنان ورزشکار و قاعدگی

پس از تصویب ورزش زنان در بازی های المپیک، از سال ۱۹۱۲ حضور زنان در عرصه های ورزشی افزایش یافت. میلیون ها زن در سطح جهان به ورزش های رقابتی و یا تفریحی روی...