برچسب زده شده : قدرتی

تداخل تمرینات استقامتی و قدرتی ۱۵

تداخل تمرینات استقامتی و قدرتی

تداخل تمرینات استقامتی و قدرتی برای بسیاری از ورزشکاران یکی از علل عدم دستیابی به نتیجه مورد نظرشان است.برای درک بهتر این نوع تمرین، در خصوص این نوع تمرینات توضیح مختصری را ارائه می...