برچسب زده شده : قهوه چربی سوز

میزان تاثیر کافئین بر عملکرد ورزشی به چه عاملی بستگی دارد؟ ۸

میزان تأثیر کافئین بر عملکرد ورزشی به چه عاملی بستگی دارد؟

بیشتر افراد نوشیدنی‌ها کافئین‌دار مانند قهوه می‌نوشند زیرا طعم و اثر هوشیار کنندگی آن را دوست دارند. اما ورزشکاران برای بهبود عملکرد ورزشی خود آن را می‌نوشند. می‌دانیم که کافئین باعث می‌شود احساس بیداری...