برچسب زده شده : لاغر کردن ران

7 دلیل که چرا هر چقدر ورزش می‌کنید ران هایتان لاغر نمی‌شود؟ ۴

۷ دلیل که چرا هر چقدر ورزش می‌کنید ران هایتان لاغر نمی‌شود؟

شاید از آن دسته اشخاصی باشید که هر چقدر تمرینات ورزشی مانند اسکوات و دویدن انجام می‌دهید پاهای‌تان عضلانی و کشیده می‌شود اما خبری از لاغر شدن ران های‌تان نیست! شاید مشکل ژنتیکی باشد...