برچسب زده شده : ماراتن

فیزیولوژی ماراتن ۲

فیزیولوژی ماراتن

در کشورهای اروپایی و آمریکا، تعداد زیادی از مردم در این مسابقه شرکت می‌کنند. اما اکثر افراد پس از طی حداکثر ۲۰ مایل خسته می‌شوند و از ادامه مسابقه باز می‌مانند.برای بعضی از افراد...