برچسب زده شده : متابولیسم استراحت

چگونه متابولیسم زمان استراحت را برای کاهش وزن افزایش دهید؟ ۶

چگونه متابولیسم زمان استراحت را برای کاهش وزن افزایش دهید؟

افزایش میزان متابولیسم یک فرایند گام به گام است. در طول ورزش میزان متابولیسم شما به طور موقتی بالا می‌رود اما به منظور افزایش طولانی مدت متابولیسم باید متابولیسم پایه و متابولیسم زمان استراحت...