برچسب زده شده : مدت زمان ورزش

آیا برای هدفی که در نظر دارید به میزان کافی فعالیت ورزشی دارید؟ ۱۱

آیا برای هدفی که در نظر دارید به میزان کافی فعالیت ورزشی دارید؟

بستگی دارد شما بخواهید وزن کم کنید، توا‌‌ن‌تان را افزایش دهید و یا به زیبایی اندام دست پیدا کنید. قبل از اینکه تصمیم به شروع فعالیت ورزشی بگیرید، باید بدانید هدف‌تان چیست، سپس میزان...