برچسب زده شده : ناهنجاری جسمی

۰

ناهنجاری های قامتی در کودکان

کارشناسان معتقدند هر دانش‌آموز ایرانی به طور متوسط با یک یا دو معضل مربوط به ناهنجاری های قامتی مواجه است؛ اختلالاتی همچون گودی بیش از حد کمر، پاهای پرانتزی و انحنای غیر طبیعی ستون...