برچسب زده شده : نحوه کار با الپتیکال

برنامه تمرینی الپتیکال به همراه توصیه های مفید برای تمرین با الپتیکال ۲۰

برنامه تمرینی الپتیکال و چند توصیه مفید برای تمرین با الپتیکال

در میان تمام دستگاه های هوازی به احتمال زیاد دستگاه الپتیکال یا به اصطلاح دستگاه اسکی فضایی بیشترین منتقد و مخالف را داشته باشد. مردم اغلب تصور می کنند این دستگاه خسته کننده و...