برچسب زده شده : هضم

تغذیه ۰

اهمیت زمان بندی در تغذیه

این حقیقت را نمی توان انکار کرد که یکی از اساسی ترین و مهم ترین فاکتورهای دخیل در تغذیه آدمی وعده های غذایی و زمان بندی در تغذیه روزانه انسان است. کیفیت مواد غذایی...