برچسب زده شده : ورزش تناسب اندام

برنامه تمرینی تناسب اندام 28 روزه برای کل بدن- قسمت دوم ۱۹

برنامه تمرینی تناسب اندام در منزل ۲۸ روزه برای کل بدن:قسمت دوم

برای اندامی زیبا و برای افزایش قدرت، توان و تعادل برنامه ای تمرینی تناسب اندام ۲۸ روزه به نام تمرین هفته (WOW) طراحی کردیم. هر WOW سوخت و ساز بدن را در ۱۰ دقیقه...