برچسب زده شده : ورزش درمانی

۵

۴ تمرین آب درمانی

در کشورهای پیشرفته و در علم طب ورزشی، امروزه ورزش‌های مناسبی برای بیماران مفصلی در داخل استخرهای مخصوص توانبخشی انجام می‌گیرد که منظور همان تمرینات آب درمانی است. با ورزش در آب به دلیل...

۰

درمان درد کف پا بخش دوم

در بخش اول همراه با تصاویر آموزشی ۵ ورزش و تمرین را برای شما توضیح دادم در ادامه به بخش دوم این تمرینات می پردازیم.چنانچه شما بخش اول تمرینات را مشاهده نکرده اید لازم...

درمان درد کف پا ۲

درمان درد کف پا بخش اول

در برخی موارد کف پای صاف علت درد کف پا است. در ورزشکاران حرفه ای نیز ممکن است قوس بیش از حد کف پا موجب احساس درد تیر کشنده و ناگهانی در کف پا...

درمان درد مچ ۳۶

ورزش برای درمان درد مچ دست

مختصری در مورد آناتومی مچ دست ساختار اسکلتی: مفصل مچ دست  از ترکیب دو استخوان زند زبرین و زیرین و هشت استخوان مچ دست می باشد که با استخوان های کف دست مفصل می شود.مچ...

درد شانه ۰

علل درد شانه و حرکاتی برای بهبود آن

مفصل شانه پیچیده‌ترین مفصل بدن است. این پدیدهٔ عجیب شاهکار زیست مکانیکی و هنر حرکات است.حداقل یک چیز در مورد شانه واضح است: تا جائی که دچار ناتوانی شود، عدم درمان را تحمل می‌کند....