برچسب زده شده : ورزش درمان پوکی استخوان

۰

ورزش های مناسب برای پوکی استخوان

فعالیت‏ های فیزیکی در دوران کودکی و جوانی اثر مثبت در شکل‏ گیری و تراکم استخوانی دارد. ورزش در دوران میانسالی و در افرادی که دچار پوکی استخوان می‏ باشند نیز اثر زیادی در...