برچسب زده شده : ورزش سالمندان

۰

۱۰ دلیل برای ورزش در سالمندان

ورزش در سالمندان از اهمیت بالای برخوردار است و ضروری است که افراد مسن سعی کنند فعال بمانند تا از عواقب بی تحرکی دور بمانند.فعالیت ورزشی در سالمندان گذشته از اینکه موجب حفظ تحرک...

۳

فعالیت های ورزشی در سالمندی

سالمندی تنها گذر زمان نیست، بلکه بروز آن دسته از رخدادهای بیولوژیک است که در یک دورۀ زمانی رخ می دهد. هیچ تعریف کاملی دربارۀ سالمندی وجود ندارد. سالمندی ، فرآیندی طبیعی است و...

ورزش سالمندان ۰

نکاتی برای ورزش سالمندان

سالمندان قبل از ورزش باید چه‌ کار کنند؟ یک برنامه تمرینی سالم برای سالمندان از چه اجزایی تشکیل شده؟ و پرسش‌هایی از این دست، مسایلی هستند که ذهن سالمندان را درگیر می کند در...