برچسب زده شده : ورزش و فشار خون

تأثیر ورزش بر فشار خون ۱

تأثیر ورزش بر فشار خون

فشار خون بالا یا پر فشار خونی hypertensionعارضه ی جدی پزشکی در ارتباط با بالا بودن فشار خون شریانی گردش خون عمومی است و مغایر با فشارخون پایین hypotension می باشد. پرفشار خونی به...